LA NOVA NORMALITAT DE MIM ESPAI DENTAL

LA NOVA NORMALITAT DE MIM ESPAI DENTAL

Des de que vam tornar a obrir les portes de la nostra clínica moltes coses han canviat a Mim Espai Dental. A continuació us expliquem la nostra nova normalitat.

Com són les visites actualment?

1. És necessari concretar cita prèvia abans d’acudir a la clínica. Recomanem als nostres pacients acudir sols (excepte en casos concrets), i amb la mascareta posada.

2. En arribar a la clínica us prendrem la temperatura amb un termòmetre digital per assegurar-nos que no teniu febre. També us preguntarem si heu tingut símptomes els últims dies o si heu estat en contacte amb alguna persona amb Covid-19.

3. Passareu a la sala d’espera. Hem tret mobiliari com la taula principal i hem espaiat les cadires per tal de respectar la distància de seguretat. També hem tret les revistes i les tauletes.

4. Un cop sigui el vostre torn passareu al box i els doctors us donaran indicacions. En aquest moment us podreu treure la mascareta.

Seguint els protocols pertinents tot el nostre equip s’ha fet la prova de la Covid-19 i ha donat negatiu en els resultats. Així mateix vestim EPI’s específics per evitar contagis i desinfectem les instal·lacions després de cada pacient.

Canvis en les nostres instal·lacions

La seguretat dels nostres pacients i equip és el més important per a nosaltres, per això hem fet alguns canvis en les nostres instal·lacions.

 Hem col·locat mampares a la recepció per protegir de contagis a l’hora de realitzar consultes o el pagament de les visites.

Desinfectem constantment el datàfon i les zones comunes que estan en contacte amb els nostres pacients.

També comptem amb un dispensador de gel hidroalcohòlic a la recepció per tal que us pugueu rentar les mans.

Hem tret mobiliari de la sala d’espera, així com revistes, els iPad i llibres.

Hem instal·lat cartells informatius amb les mesures de prevenció que han de tenir en compte els nostres pacients.

Recomanem no fer ús del lavabo exceptuant urgències. Si l’heu d’utilitzar renteu-vos bé les mans amb sabó.

Seguim oferint servei de Telemedicina

Recordem als nostres pacients que en cas de no voler/poder acudir a la clínica seguim oferint servei de TELEMEDICINA

Mim és +, Mim és seguretat.

No Comments

Post A Comment

LA NOVA NORMALITAT DE MIM ESPAI DENTAL

LA NUEVA NORMALIDAD DE MIM ESPAI DENTAL

Desde que volvimos a abrir las puertas de nuestra clínica muchas cosas han cambiado en Mim Espai Dental. A continuación os explicamos nuestra nueva normalidad.

¿Como son las visitas actualmente?

1. Es necesario concertar cita previa antes de acudir a la clínica. Recomendamos a nuestros pacientes acudir solos (excepto en casos concretos) y con la mascarilla puesta.

2. Al llegar a la clínica os tomaremos la temperatura con un termómetro digital para asegurarnos de que no tiene fiebre. También os preguntaremos si habéis tenido síntomas en los últimos días o si habéis estado en contacto con alguna persona con Covid-19.

3. Pasará a la sala de espera. Hemos sacado mobiliario y hemos espaciado las sillas para respetar la distancia de seguridad. También hemos sacado las revistas y los iPads.

4. Una vez sea su turno los doctores le acompañarán al box y le darán indicaciones. En este momento podrá quitarse la mascarilla.

Siguiendo los protocolos pertinentes todo nuestro equipo se ha hecho la prueba de la Covid-19 y han dado negativo en los resultados. Asimismo vestimos EPI específicos para evitar contagios y desinfectamos las instalaciones después de cada paciente.

Cambios en nuestras instalaciones

La seguridad de nuestros pacientes y equipo es lo más importante para nosotros, por eso hemos hecho algunos cambios en nuestras instalaciones.

Hemos colocado mamparas en la recepción para proteger de contagios a la hora de realizar consultas o hacer el pago de las visitas.

Desinfectamos constantemente el datáfono y las zonas comunes que están en contacto con nuestros pacientes.

También contamos con un dispensador de gel hidroalcohólico en recepción para que os podáis desinfectar las manos.

Hemos sacado mobiliario de la sala de espera, así como revistas, los iPad y libros.

Hemos instalado carteles informativos con las medidas de prevención que deben tener en cuenta nuestros pacientes.

Recomendamos no hacer uso del lavabo exceptuando urgencias. Si lo debe utilizar lávese bien las manos con jabón.

Seguimos ofreciendo servicio de Telemedicina

Recordamos a nuestros pacientes que en caso de no querer / poder acudir a la clínica seguimos ofreciendo servicio de TELEMEDICINA

Mim és +, Mim és seguretat.

No Comments

Post A Comment

Iniciar chat
Estem aquí per ajudar-te :)